معرفی پازل تجهیزات


پازل تجهیزات ، خدمتی دیگر از گروه پازل


تجهیزات و زیرساخت شامل فضای اداری، فضای تولید، ابزارها، دستگاه ها و... ملزومات اولیه هر فعالیت تولیدی و تحقیق و توسعه است. به عبارتی شرکت ها بعضا سرمایه، تیم فنی متخصص و ایده مناسب را دارا هستند اما در تامین زیرساخت ها با مشکل مواجه هستند.

  • عدم شناخت دقیق راه های تامین تجهیزات و زیرساخت های لازم
  • هزینه های گزاف تجهیزات و زیرساخت ها

در پازل تجهیزات و زیرساخت به شرکت ها در زمینه تامین زیرساخت ها و تجهیزات مورد نیاز ارائه خدمت خواهیم نمود. برخی از ویژگی های این خدمت عبارت است از:

• خرید و فروش تجهیزات دست دوم
• امکان اجاره دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز
• ارائه خدمات لیزینگ برای خرید اقساطی
• اجاره و یا خرید و فروش فضاهای تولیدی و اداری

این پازل به زودی به جمع پازل های کارگزاری تبادلات فناوری و خدمات کسب و کار پازل اضافه خواهد شد