معرفی پازل تیم فنی و اجرایی


پازل تیم، اولین خدمت راه اندازی شده در گروه پازل


گروه پازل مفتخر است که در حوزه به هم رسانی تیم های فنی و مجریان انجام دهنده یک پروژه که یکی از مهمترین موارد مورد نیاز برای تحقیق و توسعه در فضای علمی، پژوهشی، فناوری و صنعتی کشور می باشند، خدمت می کند. به همین منظور با مطالعه اسناد خدماتی گروه پازل می توانید به نیازهایی که امکان حل آن توسط مجموعه پازل میسر است دست یابید. از مزیت هایی که در خدمت پازل تیم برای کارفرمایان و مجریان ایجاد می شود می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • دسترسی سریع و مناسب به شبکه ای از افراد و شرکت های متخصص
  • کاهش زمان مورد نیاز برای یافتن تیم رفع کننده نیاز
  • کاهش هزینه تحقیق و توسعه با برون سپاری در بسیاری از موارد
  • کاهش ریسک تحقیق و توسعه با اعتماد به یک مجموعه متخصص فنی

پازل تیم به طور کلی به کارفرمایان و مجریان خدمت ارائه می کند.خدمات ارائه شده در پازل تیم به طور کلی در مدل خدمات گروه پازل تشریح شده و قابل دانلود می باشد. همچنین برای اطلاع از جزئیات همکاری با کارگزاری می توانید فایل دستورالعمل و تعرفه خدمات گروه پازل را مطالعه نمائید.

روند فعالیت پازل تیم چگونه است ؟


شرحی بر نحوه عملکرد و پیشرفت پروژه در مجموعه پازل تا پایان اتمام پروژه توسط مجری آن


ثبت RFP

کارفرما درخواست خود برای ثبت پروژه را ارسال می کند.

ارزیابی اولیه

موضوع پروژه و رزومه کارفرما ارزیابی می شود.

تائید RFP

درخواست طرح پیشنهادی توسط کارگزاری تائید می شود.

ثبت نهایی

پروژه توسط کارفرما تائید نهایی شده و امضا می گردد.

بارگذاری RFP

نوبت برای پروژه صادر شده و RFP بارگذاری می شود.

تبلیغ پروژه

تبلیغات پروژه توسط کارگزاری انجام می شود.

ارسال پروپوزال

مجریان پروپوزال های خود را ارسال می کنند.

جلسات B2B

جلسات تکمیلی بین کارفرما و مجریان برگزار می شود.

ارزیابی

پروپوزال و رزومه ارزیابی شده و گزارش ثبت می شود.

انتخاب مجری

مجری مناسب طی جلسات داوری انتخاب می شود.

عقد قرارداد

قرارداد بین مجری و کارفرما امضا می شود.

نظارت

کارگزار تا اتمام پروژه بر روند اجرای آن نظارت می کند.

برای دانلود فلوچارت روند انجام کار در پازل تیم ، روی دکمه روبه رو کلیک نمایید