معرفی پازل سرمایه


پازل سرمایه ، پازلی دیگر از پازل های کسب و کار


نداشتن یا کمبود سرمایه معضل بسیاری از شرکت ها است به ویژه در بخش تحقیق و توسعه ! در واقع بسیاری از شرکت ها تیم فنی متخصص، ایده های ناب، زیرساخت های مناسب را دارا هستند اما در تامین سرمایه جهت پیاده سازی ایده نوآورانه خود دچار مشکل هستند. برخی از چالش ها عبارتند از:

  • عدم شناخت دقیق راه های جذب سرمایه
  • دسترسی بسیار کم به شبکه سرمایه گذاران
  • ضعف در مذاکره با سرمایه گذار
  • ضعف در تامین ضمانتنامه

در پازل سرمایه به شرکت ها کمک خواهیم نمود تا با استفاده از امکانات موجود در پلتفرم پروژه های خود را تامین مالی نمایند. برخی از ویژگی های پلتفرم:

• تهیه و ارزیابی طرح کسب و کار
• ارائه طرح های کسب و کار ارزیابی شده به شبکه سرمایه گذاران
• جمع سپاری مالی برای طرح کسب و کار
• کمک به دریافت ضمانتنامه
• کمک به دریافت تسهیلات

این پازل به زودی به جمع پازل های کارگزاری تبادلات فناوری و خدمات کسب و کار پازل اضافه خواهد شد