معرفی پازل قطعات و مواد اولیه


پازل قطعات و مواد اولیه ، خدمت دوم گروه پازل به کسب و کار شما


تامین قطعات و مواد اولیه معضل اساسی بسیار از تولیدی ها و از موانع تحقیق و توسعه است. هزینه تمام شده پایین، زمان تحویل کوتاه مدت، اصالت قطعه و ماده و بسیاری از موضوعات دیگر در این زمینه حائز اهمیت است. برخی از چالش های تامین قطعات و مواد اولیه عبارتند از:

  • عدم وجود تامین کنندگان مورد اطمینان
  • عدم وجود عامل رقابت در قیمت
  • دست بالای تامین کنندگان در مذاکره

در پازل قطعات و مواد اولیه خدمتی به شرکت ها ارائه خواهیم داد که با استفاده از آن نیاز خود را با زمان و هزینه مناسب مرتفع نمایند. برخی از ویژگی های پلتفرم:

• حضور شبکه ای از تامین کنندگان از داخل و خارج در پلتفرم
• ثبت درخواست قطعه و مواد اولیه در حوزه های مختلف
• امکان دریافت پیشنهادهای مختلف قیمتی و زمانی تأمین قطعات

این پازل به زودی به جمع پازل های کارگزاری تبادلات فناوری و خدمات کسب و کار پازل اضافه خواهد شد