معرفی پازل ایده


پازل ایده ، سومین خدمت راه اندازی شده در گروه پازل


ایده و موضوعاتی که از لحاظ بازار مورد تایید باشد یکی از مسائلی است که شرکت ها با آن مواجه هستند. در واقع شرکتی ممکن است تیم فنی ، سرمایه ، تجهیزات و ... داشته باشد اما ایده مناسب بازاری خیر! برخی از چالش ها عبارتند از:

  • دشواری در دستیابی به ایده های ارزیابی شده
  • هزینه بر بودن فرآیند تحقیقات بازار

در پازل ایده در صدد آن هستیم که مشکل ایده های نزدیک به بازار را برای شرکت ها حل نماییم. بدین منظور خدمات زیر تدارک دیده شده است:

• پلتفرم ارزیابی و مبادله طرح کسب و کار
• طراحی چالش های نوآوری متناسب با نیاز شرکت

این پازل به زودی به جمع پازل های کارگزاری تبادلات فناوری و خدمات کسب و کار پازل اضافه خواهد شد