همین الان شروع کنید!


مشاهده همه پروژه های ثبت شده در مجموعه پازل


مهلت ارسال پروپوزال : ۱۴۰۰/۹/۱۲

حوزه علمی :

علوم کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر

حوزه کاربردی :

تجارت الکترونیک

خدمات ابری

فناوری اطلاعات

...


مهلت ارسال پروپوزال : ۱۴۰۰/۹/۵

حوزه علمی :

علوم کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر

حوزه کاربردی :

تجارت الکترونیک

خدمات ابری

فناوری اطلاعات

...


مهلت ارسال پروپوزال : ۱۴۰۰/۸/۱۴

حوزه علمی :

مهندسی کامپیوتر

حوزه کاربردی :

اینترنت اشیاء

خدمات ابری

فناوری اطلاعات

...


مهلت ارسال پروپوزال : ۱۴۰۰/۸/۲۱

حوزه علمی :

مهندسی برق

مهندسی مکانیک

حوزه کاربردی :

آب ، فاضلاب و پساب

الکترونیک

اینترنت اشیاء

...


مهلت ارسال پروپوزال : ۱۴۰۰/۸/۱۰

حوزه علمی :

کشاورزی و منابع طبیعی

مهندسی شیمی

حوزه کاربردی :

آب ، فاضلاب و پساب


1